Archive for the 'ความรัก' Category

ความรักคือบทเรียนที่เป็นเหตุให้คนเกิดทัศนคติที่ต่างกัน

ความรักในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมกับปรารถนาที่จะพบ กลับเป็นความรักที่ผู้คนจำนวนมากกลับไม่เคยค้นพบตั้งแต่แรกเริ่ม เปรียบเสมือนเป็นการศึกษาลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งนับได้ว่าความรักที่ว่านี้กลับเป็นความรักที่สามารถถูกพบได้ยากแท้และหยั่งถึง บางคราวความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเรื่อยไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกนำมาใช้ได้เสมอในคนรักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าหากความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ยากแท้ แต่ถ้าว่าคุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน พร้อมกับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่คนดูโง่เขลาและเบาทางด้านสติปัญญาโดยตรง     และภายในโลกนี้ยังคงมีคนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งคนกลุ่มนี้กลับไม่สนใจและให้ความสำคัญกับความรักเสียเท่าใดนัก โดยเฉพาะผู้คนที่ปราศจากหัวใจและไร้ความรัก กลับเป็นคนที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างอ้างว้าง ซึ่งตามหลักความจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้าง กลับปราศจากมนุษย์คนใดที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวได้ ซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีความรัก ความห่วงใย จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความรักระหว่างมนุษย์ที่เป็นจุดกำเนิดความรักในหลากหลายแบบอย่าง ส่วนรักที่ต้องใช้ใจของคนสองคนนั้น กลายเป็นความรักที่จะต้องใช้ใจแลกใจอีกเหมือนกัน สิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็มักจะเป็นการได้รับรักแท้ หรือผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.