วงการไทยกับการติดตามข่าวอาชญากรรมทุกวันนี้

สำหรับข่าวอาชญากรรม นับได้ว่าเป็นข่าวที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมหนใด ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่จดจำ และนับได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ จะเป็นตัวอย่างและเป็นเหตุที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องรู้จักป้องกันและระวังภัยด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ให้กับตนเอง ซึ่งการป้องกันภัยและการป้องกันตัวในแต่ละครั้ง ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่เหตุการณ์ เพราะฉะนั้นแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตนไม่ให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อยการตามติดข่าวอาชญากรรมของคนไทย ก็ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ได้รับรู้และสามารถรับมือได้กับพวกนักต้มตุ๋น แต่ก็มิใช่ทั้งหมดที่จะสามารถป้องกันตัวได้อย่างตลอดไป เพราะรูปแบบการเกิดอาชญากรรมใหม่ ๆ ก็ปรากฏทุกวันเช่นกัน
 
ข่าวอาชญากรรม
 
และแม้ว่าจะมีการปกป้อง ป้องกัน หรือพยายามที่จะกำจัด แต่การก่อคดีข่าวอาชญากรรมหรือการเกิดอาชญากรรมก็มีให้เห็นกันทุกวันอยู่เรื่อยๆ อาจจะเป็นเพราะในหลากหลายอาณาบริเวณภายในประเทศ ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในยามวิกาล หรือแม้กระทั่งจิตใจของมนุษย์ที่ยังคงตกต่ำและคิดไปในทางที่ชั่วร้ายได้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องพิลึกแต่อย่างใด หากจะมีการฆาตกรรมหรือมีข่าวอาชญากรรมให้เห็นอยู่ทุกวันไป แต่สิ่งที่น่าสลดใจในทุกวันนี้ กลับเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า คนไทยมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกระทำที่ชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น ก่อเหตุในแต่ละคดีที่น่าเกรงกลัว และมักจะมีการอำพรางคดีกันอย่างแนบเนียน และทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากจิตใจที่ชั่วร้ายทั้งสิ้นนั่นเอง